مرا از دشمنان زورآورم رهائی داد و از مبغضانم، چون که از من قوی تر بودند. در روز شقاوت من ایشان مرا دریافته بودند اما خداوند تکیه گاه من بود. مرا بهمکان وسیع بیرون آورد ومرا خلاصی داد چون که به من رغبت میداشتYour Comments :

Leave a Reply